ZAUSTAVLJANJE OPASNE TEHNOLOGIJE VISOKE FREKVENCIJE I ZRAČENJA

5G TEHNOLOGIJA

U SAD-u najveći telekomunikacijski operateri Verizon i AT&T koriste 5G tehnologiju na frekvencijama od 28 i 29 GHz. Da podsjetimo, 1 GHz (giga herc) je milijarda herca.

Tehnologija tako visoke frekvencija je opasna ne samo zato jer se radi o izrazito visokim frekvencijama, nego i zato jer je domet takve tehnologije ograničen, maksimalno par stotina metara.

Naime, svi odašiljači frekvencija iznad 6 GHz imaju kratak domet i zbog toga bazne stanice moraju biti postavljane doslovce na svakih par stotina metara. Posljedično se povečava količina nepotrebnog zračenja kojem smo ionako izloženi. Rješenje za problem “sporog” interneta je u širenju mreže optičkih kabela, a ne u tome da se cijela država premreži odašiljačima ultra visokih frekvencija i intenziteta zračenja.