Poseban IBAN račun za predsjedničku kampanju je HR9823900013506248474 (HPB) i otvoren je na ime kandidata (Ivan Pernar, Pavlenski put 5G, Zagreb), a ne na stranku. Pri uplati u pozivu na broj obavezno navedite vaš OIB, a u opisu plaćanja donacija. ISKLJUČIVO HRVATSKI DRŽAVLJANI MOGU UPLATITI DONACIJU.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI