GOSPODARSKA POLITIKA

Bez ekspanzivne monetarne politike i niskih poreznih stopa, nemoguće je ostvarivati visoke stope gospodarskog rasta.

Mi tražimo da HNB prestane biti mjenjačnica, da preuzme ulogu središnje banke pod kontrolom države i da se omogući HNB-u izravno i nekreditno financiranje države. Na taj način država više ne bi ovisila o kreditima privatnih poslovnih banaka, a samim time, kreditori bi izgubili i vlast nad našom zemljom.

GOSPODARSKA POLITIKA
Shematski prikaz funkcioniranja HNB-a kao mjenjačnice

Također, paralelno s politikom realnog tečaja i odvezivanja kune od eura želimo ukinuti valutnu klauzulu na kredite, jer bez te mjere slabljenje kune ne bi rezultiralo jačanjem naše ekonomije, nego kreditnim slomom naših građana i poduzeća. Podržavamo našu valutu kunu i protivimo se uvođenju eura i euroizaciji naše zemlje.

U trenutnom sustavu u kojem je novac definiran kao dug, krediti su neotplativi, a mi samim time pretvoreni u dužničke robove. Upravo iz tog razloga se protivimo dužničkoj doktrini – želimo biti slobodni ljudi!

Protivimo se privatizaciji i koncesioniranju autocesta, izvora pitke vode, komunalnih poduzeća, elektroprivrede i svih ostalih resursa i poduzeća od javnog značaja.

Tražimo smanjenje PDV-a, ukidanje fiskalizacije i neuvođenje poreza na nekretnine.

Podržavamo zelene energetske projekte i privatna ulaganja u solarnu energiju ili vjetroelektrane. Nemamo ništa protiv stranca koji žele uložiti novac u Hrvatsku i stvoriti nove vrijednosti, ali se protivimo stranim ulagačima kojima nije cilj stvoriti nove vrijednosti, već samo preuzeti (privatizirati) postojeće.