Stranka Ivana Pernara / Ulica Ivana Kukuljevića 23 / 10000 Zagreb / OIB: 94265404757

Kontakt 0989643627 (ukoliko ne uspijete kontaktirati svog županijskog ili gradskog koordinatora)

LOKALNE ORAGANIZACIJE

GRAD ZAGREBGordana Miškulin – 0989826302

BJELOVARSKO-BILOGORSKA Ivan Despetović – 0991980864

BRODSKO-POSAVSKAIvan Čengić – 0919776227

DUBROVAČKO-NERETVANSKALana Šegetin – 0989981992

KARLOVAČKADanijela Herak – 0989309128

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKADražen Krčmar 0917322881

KRAPINSKO-ZAGORSKATeja Seketa 0994271391

ISTARSKAEmanuel Rudan – 0915830000

LIČKO-SENJSKARade Jug – 0921314497

MEĐIMURSKABranimir Bunjac – 0989334786

OSJEČKO-BARANJSKANikolina Čuljak Stojković – 0989704695

POŽEŠKO-SLAVONSKADamir Janes – 0992738960

PRIMORSKO-GORANSKAIvan Turinski – 0915566998

SISAČKO-MOSLAVAČKA

SPLITSKO-DALMATINSKAAntonela Tafra 0958405843

ŠIBENSKO-KNINSKAAne Tepić 0977466473

VARAŽDINSKAAlan Gott – 0953672989

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

ZADARSKAJasminka Adžić Sikirić – 0917312914

ZAGREBAČKAGoranka Dorotić – 0959109144