ZAŠTITA OKOLIŠA

ZAŠTITA OKOLIŠA
youtube / al Jazeera

RAZVRSTAVANJE OTPADA

Svaka politika gospodarenja otpadom mora prvo predvidjeti njegovo razvrstavanje, tek potom se mora postaviti pitanje kamo s otpadom, odnosno koji dio otpada je iskoristiv (preradiv), a koji nije. Trenutno se u Hrvatskoj nedovoljno razdvaja otpad, a trebao bi!

Dio otpada je sam po sebi bio biorazgradiv – ostaci hrane i biološki materijal, ali se on ne razdvaja zasebno od ostalog otpada. Staklo i metal su u potpunosti razgradivi. Politikom pametnog upravljanja otpadom može se značajno smanjiti potreba za klasičnim deponijima otpada.

U Ljubljani se razdvojeno sakuplja čak 55% otpada, a u Zagrebu samo 1%. Također, nakon što se preostalih 45% otpada u Ljubljani skupi, on se ponovno razdvaja i tako se ukupna količina otpada koji dolazi na odlagalište smanjuje 4 puta. Prije uvođenja sustava primarnog i sekundarnog razdvajana otpada, na Ljubljansko odlagalište otpada išlo je 200.000 tona otpada godišnje, a sada samo 50.000 tona. Na taj način izravno se poboljšava život stanovnicima koji žive neposredno uz odlagališta otpada!

ZABRANA PLASTIČNIH VREĆICA, SLAMKI I JEDNOKRATNOG PRIBORA ZA JELO I PIĆE

Poanta nije u tome da se zabrane jednokratne vrećice, slamke, tanjuri, čaše i slično, već da se isti rade od biorazgradivih materijala. Tehnologija takva već postoji, ali budući da je plastika najjeftinija, ta tehnologija nema priliku za široku upotrebu. Budući da zaštita okoliša mora biti na prvom mjestu, takvu zabranu treba podhitno uvesti i prebaciti se na biorazgradive materijale.

PROTIV NUKLEARNE I ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE

Nuklearnoj energiji cijena stalno raste, dok cijena energije iz obnovljivih izvora stalno pada. Samim time, jasno je koja energija pripada budućnosti, a koja prošlosti i u kojem smjeru ide naša energetska strategija.